Община Габрово уведомява гражданите, че започва миенето и почистването на улиците и тротоарите в центъра на града. Днес екипи на „Благоустрояване” ЕООД ще работят по ул. „Николаевска” от ул. „Райчо Каролев”, ул. „Априловска” до ул. „Юрий Венелин”, ул. „Радецка”, ул. „Цанко Дюстабанов”, ул. „Първи май”, ул. „Шипка”, ул. „Орловска” до ул. „Д-р Никола Василиади”. В измиването ще бъдат включени шест миячни коли.

Община Габрово моли водачите на моторни превозни средства да не паркират в посочените райони. Служители на Общински инспекторат ще придружават екипите на „Благоустрояване” и на водачите на паркираните в нарушение на Закона за движение по пътищата автомобили ще бъдат налагани санкции.