Във връзка с Международния ден на аутизма, Центърът за аутистични деца в Габрово обявява 2 април 2010 година за Ден на отворените врати. За отбелязването му от 9 до 12 часа е подготвена специална програма. Организатор на събитието е сдружението на родители на деца с аутизъм „Равен старт 2008” съвместно с Община Габрово.

По инициатива на ООН на 2 април 2008 година за първи път се отбелязва Международният ден на хората с аутизъм. В момента едно на всеки 150 деца по света се ражда с аутизъм. При децата с този проблем освен затрудненията в общуването се наблюдават нарушения в говора, жестикулирането и възприятието, както и намален интерес към заобикалящия ги свят. Симптомите се проявяват през първите три години на детството и продължават през целия живот. От начина, по който се отглеждат и обучават тези деца, до голяма степен зависи дали те ще бъдат пълноценни личности или ще прекарат живота си в изолация.

В нашата страна има два центъра за работа с деца-аутисти – в София и в Габрово.