Пет интегрирани услуги за деца и семейства вече работят в новосъздадения комплекс на ул. „Ивайло“ № 13 в габровския квартал Христо Ботев. Помещенията – общинска собственост, са ремонтирани, оборудвани и обзаведени по проект „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“, финансиран от Световната банка.

Целта на разработката е да се подобри училищната готовност на деца от семейства с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години, превенция на социалното изключване, формиране на родителски умения. Работата е насочена към постигане на по-добро психично, емоционално, здравно, образователно и социално развитие на деца от рискови групи.

На територията на комплекса се извършва здравна консултация за деца от 0 до 7 г. Услугата включва наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебета и деца, достъпнoст за родители на новородени или малки деца, които не са регистрирани при общопрактикуващ лекар. Осигурена е възможност за домашни посещения. Екипът от специалисти включва медиатор, педиатър и медицинска сестра. 

Услугата по формиране и развитие на родителски умения е насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г. и родители от уязвими групи. Целта е да се изгради здрава връзка родител-дете и да се повиши увереността на родителите. Консултациите се извършват чрез групови и индивидуални срещи с нуждаещите се. Родителите на бебета и деца до 7-годишна възраст могат да се възползват от семейно консултиране и подкрепа. Услугата цели информираност за репродуктивното здраве, методите на контрацепция, полово предаваните болести, развиване на социални и родителски умения, превенция на насилието над деца. С родителите и децата се извършват групови и индивидуални сесии. За услугите се грижат двама медиатори, педиатър, медицинска сестра, акушер-гинеколог, акушерка, двама социални работници и юрист.

 

За децата с увреждания, подлежащи на записване в първи клас, е осигурена индивидуална педагогическа подкрепа от специален педагог с цел успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Работата може да се извършва в домашни условия, на територията на комплекса, в училище или в детска градина – индивидуално и групово. Предвидена е допълнителна подготовка за равен старт в училище чрез провеждане на летни занимания. В тях образователният процес е комбиниран с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят и свободно владеене на български език. За предоставяне на услугата са ангажирани медиатор и педагог.

Към момента общо 119 потребители – деца и възрастни, ползват специализираните грижи и услуги. Основните целеви групи включват деца в риск от 0 до 7 г. и техните родители. Обхванати са представители на уязвими етнически групи, деца с безработни родители, без личен лекар, деца с увреждания и здравословни проблеми, деца, които не ходят на детска градина, родители с 3 и повече деца, самотни родители, майки в рискова възраст, родители без здравни осигуровки, необразовани, живеещи в лоши жилищни условия и други.

 

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на моб. тел. 0878 571 090 – Светла Григорова, координатор, както и на адрес – гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13, Комплекс за интегрирани услуги за деца и семейства.