Честит празник на по-красивата половина от човечеството! Пожелавам ви много любов, защото без нея всичките ни дни ще са просто самотни делници.

И ако има сълзи понякога в очите ви - нека да са от радост, от споделени мигове с любимите хора, от топлите думи и прегръдки на децата.

Пожелавам ви здраве и късмет.
Пожелавам ви смели мечти,
дързост, за да ги отстоявате
и нежност, за да правите света около вас по-добър.

ЧEСТИТ ПРАЗНИК!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
Кмет на Община Габрово

Компрометирани участъци от улиците на града - ремонтирани по нова технология
4 март 2010
Представяне на „Конфиндустрия” в Габрово
9 март 2010