С използването на нова технология за полагане на студен асфалт вече са ремонтирани най-компрометираните участъци по габровските улици „Николаевска”, „Неофит Рилски”, „Юрий Венелин”, „Брянска”, „Христо Смирненски”, „Орловска”, „Шипка”, „Никола Войновски” и част от бул. „Трети март”. Продуктът и технологията са малко използвани до момента в България. Община Габрово въвежда полагането на студен асфалт проучвателно.

Според технологичните показатели използваната смес е икономична и висококачествена. За ремонтирането на части от пътната настилка са необходими само двама работници, достатъчно количество продукт и машина за валиране. Не се чака асфалтът да се втвърди като при стандартното горещо полагане. Трафикът може да се възстанови веднага след завършване на процедурата. Прилагането на студен асфалт не е по-скъпо от масово използваното у нас горещо полагане, а здравината на настилката е равнопоставена.

Технологията може да се използва и в зимни условия, ако материалът се съхранява в помещения, където температурата не е по-ниска от 5 градуса.

Предстои тепърва да се установи дали тези технологични показатели наистина ще отговорят на очакванията. Община Габрово проучва опита на малкото общини, които до момента са използвали новата технология. Ако очакванията за равнопоставеност в цената и издържливостта на настилката се потвърдят, технологията ще бъде използвана и в бъдеще, но само за аварийно и текущо поддържане, тъй като не е приложима за изграждането на цели улици или много големи участъци от тях.