Томислав Дончев беше единственият кмет на община, поканен да участва в най-значимото събитие в областта на изследователската, технологичната и иновационната политика в България, което се проведе на 1 март 2010 г. в столичния хотел „Шератон”.

За шеста година фондация „Приложни изследвания и комуникации” и Enterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и мисията на Световната банка в България, организираха форум под надслов „Наука, технологично развитие и иновации: политики за растеж и развитие през следващото десетилетие”. Форумът се проведе под егидата на министър-председателя на Република България Бойко Борисов и събра водещи иновативни фирми, научни звена и представители на правителството, с цел обсъждане на възможностите за развитие на националната иновационна политика в рамките на Европейската стратегия 2020.

За основа на дискусията послужи годишният доклад „Иновации.БГ” на фондация „Приложни изследвания и комуникации", в който централна тема е иновационната политика и конкурентоспособността на българската икономика. Със свой коментар участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, председателят на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание Мартин Димитров, постоянният представител на Световната банка в България Флориан Фихтъл.

Пред участниците във форума кметът на Община Габрово Томислав Дончев посочи положителните ефекти от икономиката на знанието – генериране на печалби и повишаване на конкурентоспособността. Той изтъкна, че подкрепящата роля на държавата трябва да се изрази чрез премахване на пречките пред иновационното развитие посредством подобряване на административното обслужване, намаляване нивата на корупция и прозрачно планиране. Според габровския кмет местната власт може да съдейства чрез предоставяне на пълен списък електронни услуги за бизнеса, опростяване на административните процедури и намаляване на местните налози. В своето изказване г-н Дончев отбеляза и приноса на Община Габрово, като национален лидер в административното обслужване, предоставянето на услуги и информация по електронен път, и отличията й като една от най-напредничавите администрации.

В рамките на шестия Национален иновационен форум, премиерът Бойко Борисов награди и победителите в конкурса за иновативно предприятие за 2009 г. Целта е да се отличи добрият модел за бизнес и да се привлече вниманието на обществеността върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите. Награда за иновативната си дейност през изминалата година получи и габровската фирма АМК „Задвижваща и управляваща техника”. Иновативният продукт, с който АМК участва в конкурса е система за генериране на изкуствено вълнение в изследователски басейн за провеждането на експериментални хидродинамични изследвания. Иновативното решение е новост за световния пазар и е разработено за Института по хидро и аеродинамика на БАН. В резултат на внедряването на тази технологична разработка, мореплавателните съдове могат да се изпитват два пъти по-бързо, в по-близки до реалността условия, което води до намаляване на разходите по изпитателния процес с 65%.

Честита Баба Марта!
1 март 2010
Конкурс за млади разказвачи „Габровец да се наричам”
4 март 2010