Заключителна конференция по повод приключване изпълнението на проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габровоще се състои днес, 25 март 2015 г., от 11:00 часа в Ритуална зала на Общината.

Реализацията на проекта продължи 17 месеца. В резултат на изпълнението му  бе разкрита нова социална услуга, свързана с деинституционализацията на деца и младежи с увреждания. Услугата се предоставя в двата центъра за настаняване от семеен тип в кварталите Борово и Трендафил.

Към момента в базите са настанени 24 деца и младежи на възраст от 4 до 29 години, като 22 от тях са изведени от институции, а две деца са от общността. За тях се грижи екип от 24 специалисти и поддържащ персонал.

Повечето от настаненените деца и младежи са родени в Габрово, но са живяли в специализираните институции във Видраре, Илаков рът, Студен кладенец, Горски Сеновец, Михалци, Дебелец и София. Специален мобилен екип е посетил домовете и е направил подбора.

Проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово” е на стойност 420 890,76 лв. Финансира се чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“.

По време на събитието екипът на проекта и ръководителят на центровете ще представят реализираните дейности и бъдещето на социалната услуга. Ще се дискутират общественото влияние и въздействието върху целевите групи. Срещата е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Култура 21:Действия - граматиката на културните политики в света
24 март 2015
На Благовещение дружество „Майчина грижа“ организира благотворителен концерт
25 март 2015