Кметът на Община Габрово Таня Христова се завърна от участието си на Върховната среща на културата в Билбао, която се състя от 18 до 20 март. Като един от осемте пилотни града Габрово бе включен в мрежата от ключови градове и участва в официалната програма на върховната среща на Комисията по култура към Обединените градове и местни власти(ОГМВ).

Какво се случи на тази среща?

Върховната среща в Билбао утвърди документ, наречен „Култура 21: Действия“ предлагащ 100 препоръки за провеждане на културна политика. Тези препоръки са базирани на експертния опит и обобщени добри практики от цял свят и са насочени в конкретните измерения, където културата има социални и икономически измерения, свързана е с екологията и отговорното отношение към околната среда. На този форум присъстваха 250 представители (кметове и специалисти) от 50 страни, представени бяха културни политики и добри практики от градове от петте континента.

 

Как беше представен Габрово на този форум?

Габрово имаше своето заслужено място в специализирана сесия с участието на Пилотни градове и на градове лидери на Agenda 21. По време на сесията имах честта да представя Габрово, ресурсите и политиките в областта на културата, както и някои добри практики. Може би това, което остана в съзнанието на присъстващите като първа асоциация за Габрово е хуморът, до този момент на трибуната не бе презентиран представител с подобен културен маркер. Със сигурност Габрово вече присъства като име във фокуса на Комисията по култура, важното е съзнателно и със самочувствие да продължим напред.

Бихте ли ни разказали малко повече за приетия документ?

„Култура 21: Действия“ съдържа серия от инициативи, ориентирани към заздравяване на връзката между културата и устойчивото развитие на градовете от международната мрежа. Базира се на 100 предложения, разделени в 9 основни направления, които синтезират посоките на работа, приети от местните власти. Направленията са: Културни права; Културно наследство; Разнообразие и креативност; Култура и образование; Култура и околна среда; Култура и икономика; Култура, равенство и социално включване; Култура, градско планиране и публични пространства; Култура, информация, познания; Управление на културата.

„Култура 21: Действия“ цели да установи една обща международна рамка от ангажименти и действия за насърчаване на взаимната връзка между култура, гражданско общество и устойчиво развитие на общините, а образно казано този документ се приема като граматика за провеждане на културните политики в цял свят и представлява едно удобно ръководство за общините включени като активни членове на новата Agenda 21на културата.

Какво следва оттук нататък след приемането на този стратегически документ?

Следва процес на адаптиране на новия документ, по време на който Комисията по култура към ОГМВ ще събира и обобщава оценки, критики, наблюдения, а особено важен момент в този етап тук е стабилизиране на системата за работа в международна мрежа, нещо като международна общност на добрите практики. Габрово като част от ключовите градове на Agenda 21 ще трябва да работи активно в тази посока. Трябва да сме отворени към добрите практики от света, към възможностите за партньорски програми и най - вече да бъдем отворени към себе си и потенциала който имаме.