Във връзка с начало на кампанията за плащане на данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” за 2010 г. Община Габрово Ви уведомява за следното:

 1. Всички жители на селата в региона могат да платят дължимите данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” за 2010 г. в кметствата и кметските наместничества. Заплащането на дължимите суми се извършва само от 1 март 2010 г. до 23 април 2010 г., като получавате 5% отстъпка, за което кметът или кметският наместник ще Ви издаде ръчна приходна квитанция. За разлика от 2009, през 2010 година собствениците на имоти от всички села могат да заплатят дължимите суми при кмета или кметския наместник, включително и задължения от минали години.
 2. Напомняме на всички жители на община Габрово, че отстъпка за 2010 година в размер на 5% за данък върху превозните средства може да се ползва до 31 март 2010 г., а за данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” до 30 април 2010 г.
 3. Всички собственици на недвижими имоти на територията на община Габрово ще получат съобщения за дължимите данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” 2010 г. в началото на месец март 2010 г.
 4. Плащането на дължимите данъци и такси може да извършите:
  • На касите в дирекция „Местни данъци и такси” – Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 4;
  • По банков път – по сметката на Община Габрово:
   IBAN № BG58STSA93008460754400 - банка ДСК – АД Габрово,
   като се посочи плащането по кой от следните кодове се извършва:
   442100 – Данък „Недвижими имоти”
   442400 – Такса „Битови отпадъци”
   442300 – Данък „Превозни средства”
  • С пощенски запис във всички пощенски станции в страната;
  • С електронно банкиране – чрез интернет.