На 25 февруари 2010 г. от 14 часа в зала „Дружба” на хотел „Балкан” ще се проведе бизнес форум на тема „Бизнесът през 2010-та – перспективи и растеж”. Организатори на събитието са списание „Мениджър”, Община Габрово и Габровска търговско-промишлена палата.

Форумът ще бъде открит от кмета на Община Габрово Томислав Дончев. В него ще вземат участие проф. Гарабед Минасян - Икономически институт на БАН, Лъчезар Богданов - управляващ партньор в „Индъстри Уоч”, Кирил Величков - ръководител-управление „Европейски програми и проекти” в СИБАНК.

По време на бизнес форума ще научите:

  • Какво ще се случи в българската икономика през 2010-та година?
  • Кои са секторите, които ще движат икономическия растеж?
  • Какво се случва в Европа и Еврозоната?
  • Как да се възползваме от парите по евро проектите?
  • Еврото от тук нататък.
  • Кредитиране от банките.
  • Добри управленски практики.

Предварителни въпроси към участниците можете да изпращате на електронна поща: forum@manager.bg