Днес, 23 февруари 2010 г., министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Община Габрово Томислав Дончев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда” за „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”. Церемонията беше уважена от министър-председателя Бойко Борисов.

Проектът е на обща стойност над 123,5 млн. лв. Договорът по ОП „Околна среда” е за 117,4 млн. лв., от които над 93 млн. лв. се осигуряват от Кохезионния фонд на ЕС, а 23,5 млн. лв. е съфинансирането от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е до средата на 2015 г. Финансирането е одобрено с решение № 1052 на Европейската комисия от 18 февруари 2010 г. Съгласно европейските изисквания, големите инвестиционни проекти в сектор околна среда на стойност над 25 млн. евро, които кандидатстват за финансиране от европейските фондове, подлежат на оценка и одобрение от ЕК.

Премиерът Борисов подчерта, че 123 млн. лева са много пари и това е истинска антикризисна мярка. Сумата е четири пъти по-голяма от годишния бюджет на общината. Тези пари ще отидат за габровци. Те ще пият по-чиста вода, ще имат нова канализация, а фирмите ще разкрият работни места.

Министър Караджова поздрави Община Габрово за качествената подготовка на този сложен инфраструктурен проект и изрази очакванията си той да бъде изпълнен в срок.

В своето изказване кметът на Община Габрово Томислав Дончев подчерта, че в резултат на проекта водозагубите в града ще бъдат намалени наполовина и ще се изгради нова канализация за 12 хиляди жители. С реализирането на договора ще се изпълнят изискванията на българските и европейските екологични норми. Дончев заяви, че одобрението на проекта от Европейската комисия не е късмет, а се дължи на усилена четиригодишна подготовка.

Подписване на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово
22 февруари 2010
Публично представяне на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
24 февруари 2010