На 3 февруари 2015 година в Габрово бяха вицепремиерът по европейски фондове и икономическа политика Томислав Дончев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Посещението на тримата министри бе свързано с инспектиране на трасето на обходния път на Габрово, като част от довеждащата инфраструктура на тунела под връх Шипка. По-долу публикуваме пълния текст на изявленията им.

Томислав Дончев: Задачата, която стои пред нас е да използваме всеки ден от 2015 година, за да може да построим това, което може да се направи в рамките на стария програмен период. Това е предизвикателна задача, но не защото има проблем с парите или пък с техническия капацитет. Големият проблем са изключително закъснелите процедури по отчуждаване.

Втората задача е самият тунел. Веднага след завършването на трасето на довеждащия път, от 2016 година имаме амбицията, стига всичко с пътя до там да е наред, да стартираме и изграждането на самия тунел.

Лиляна Павлова: Искам да подчертая категоричната ни воля да започнем строителните работи, защото това, което остава е най – сложното от това, което трябва да изградим като довеждаща инфраструктура до тунела под връх Шипка - един по-малък тунел и един много сложен виадукт, който ще е вторият такъв в България, правен преди много години на Правешки ханове. Това съоръжение изисква много специфичен капацитет,  механизация и техника, с която разполага строителят, но за съжаление година и половина не му е осигурено разрешение за строеж.

Към днешна дата имаме приключващи процедури по одобряване на регулационен и парцеларен план. След провеждането на всички необходими процедури, ще можем в рамките на следващите месеци да отчуждим терените. Над 600 души трябва да бъдат уведомени по надлежния законов ред, за да направим равностойно отчуждаване на тези земи, които не са само на територията на Област Габрово, но и в Стара Загора.

Имаме три хипотези за тези отчуждавания:

 - едната е в регулираната територия, където сме изключително благодарни за активното съдействие и работата, която се извършва от страна на Община Габрово;

 - в неурбанизирани територии, където ангажиментът е изцяло на пътната агенция, която трябва да уведоми лично 600 човека;

 - и горски фонд, където разчитаме на съдействието на колегите от Министерство на земеделието.

Подчертавам, че всичко това се извършва в момента. Година и половина проектът е бил в забвение и поставен на трупчета.

Втора много важна стъпка след като приключим с отчуждаването на терените и издадем необходимите разрешения за строеж, безспорно ще бъде пълната мобилизация на строителя, за да бъдат довършени тези сложни съоръжения, още повече, че освен през летните месеци, ще трябва да се продължи да се работи и в есенно – зимния период, защото валидността на европейското финансиране е до края на годината. Затова наистина ще мобилизираме изключителен ресурс.

Паралелно с целия процес, втората фаза на този проект - изграждането на самия тунел – остава изключителен приоритет за нас. В момента в ОП „Транспорт“ има един голям проект и той е свързан със завършването на магистрала „Струма“. След завършването на тези проекти, макар и резервни, приоритетно трябва да завършим първите 60 км от магистрала „Хемус“ и частично да финансираме изграждането на тунела. За следващата година предвиждаме да приключим с процедурите и да обявим избора на изпълнител. Това, което важи и за магистрала „Хемус“ и за тунела е, че и двата проекта са приоритетни за правителството. Ние ще изберем изпълнители, а оттам нататък, със средства от държавни финансови институции, съчетани с държавния бюджет, ще започнем тяхното изграждане и ще търсим дофинансиране със средства от европейските фондове, тогава когато ще стане конкретно и ясно колко ще може да се вземе от ОП „Транспорт“. Нашата воля и амбиция е всички е всички тези процеси да вървят паралелно.

Ивайло Московски: Всички спекулации относно проекта е крайно време да спрат. Категорична е волята на това правителство. Фактът, че тримата министри сме тук означава, че ще положим максимални усилия това да стане в заложения срок и параметри. Тунелът под Шипка, заедно с обхода, са част от ОП „Транспорт“. Както г-жа Павлова обясни, схемата на проекта ще следва определени условия, но ние сме убедени, че ще реализираме икономии след приключване на тръжните процедури по останалите проекти, така че ще успеем да осигурим финансиране и за този.

Както за европейската комисия, така и за нас, коридор №9, част от който са тези проекти, е приоритет.

Габровски шеги като изложба
3 февруари 2015
Конкурс за лого на инициативата "Приеми ме на село"
4 февруари 2015