Община Габрово организира конкурс за изработване на ЛОГО на инициативата „ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО”. Знакът ще намери приложение в разработването на рекламни и печатни материали, грамоти, сувенири, бланки и др., в рамките на реализиране на проекта. Условията и реда за кандидатстване може да изтеглите оттук.

През септември 2013 г. в с. Новаковци бе поставено началото и пилотно бе осъществена културно-социалната и образователна инициатива „Приеми ме на село”, чиято основна цел е опознаване, съхраняване и популяризиране на българското културното наследство - традиции, занаяти и обичаи, чрез предаване опит и знания между поколенията. „Приеми ме на село” насърчава общуването между представители на различни възрасти, стимулира толерантността, разбирателството, взаимодействието и междукултурния диалог.

Разработен бе модел на Приемно село в България, в което млади хора от града /„внучета назаем”/ имаха възможността да се живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот. Чрез реализирането на различни дейности в рамките на инициативата, младите хора придобиват нови знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българското село и спомагат за популяризиране на културно ни наследство.

През 2014 г. инициативата „Приеми ме на село” бе разширена и мултиплицирана, чрез включване на пет приемни села и бе поставено началото на създаване на мрежа от Приемни села в България. Тя е изцяло насочена към разширяване на достъпа на децата и младите хора до българското културното наследство – фолклор, народни традиции, занаяти и обичаи. Дейностите, които се реализират в рамките на проекта са в три основни направления:

Кулинарно наследство:

Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие. Например: Дърпана баница – усвояване на умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н.

Приготвянето на обредни хлябове;

Записване на автентични народни рецепти;

Фолклорни Традиции

Изучаване на народни песни и хора;

Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;

Работа на терен - изследване, проучване и документиране нс интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи.

Традиционни занаяти  - Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.

Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит - косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина и пр.

Чрез реализирането на «Приеми ме на село» през 2013 и 2014 г. младежие - участници успяха да се докоснат до същината на най-ценните и изконно български добродетели – трудолюбие, гостоприемство, любов към земята и уважение между хората. Това ни дава основание да вярваме, че има смисъл тази инициатива да достигне до повече хора и вярваме, че сме намерили едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани с бездуховността, с отдалечаването на младите от земята, от нашето културно наследство, традициите, обичаите и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме българи.

Повече за инициативата «Приеми ме на село» може да прочетете на страницата във Фейсбук:

https://www.facebook.com/Priemimenaselo

 

Коридор №9, част от който е проектът за тунел под връх Шипка е приоритет както за българското правителство, така и за Европейската комисия
4 февруари 2015
На кино в зала „Възраждане” през февруари
4 февруари 2015