Въпреки дъждовното време, на вчерашния 16 октомври, кампанията „Ненужна хартия за нова книга“ предизвика голям интерес сред малки и големи. Организирано от екипа по проекта за изграждане на новата регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово, събитието предложи на габровци да превърнат своята непотребна хартия в нова книга. Финалните цифри показаха, че 743 кг хартия е била предадена за рециклиране, а специалната изненада от организаторите беше, че вместо обявените 30 награди имаше още 10 допълнителни. Така 40-те участници с най-голямо количество отпадъчна хартия получиха по една нова книга.

Освен участие в надпреварата за нови книги, жителите на Габрово получиха подробна информация за особеностите на новото двукомпонентно разделно събиране на отпадъците, състоящо се в използване на два контейнера. В единия контейнер ще се изхвърлят биоразградимите отпадъци, а във втория – всички отпадъци, годни за рециклиране (хартия, пластмаса, метал и стъкло).

На спечелилите желаем приятно четене, а на всички, които се включиха в „Ненужна хартия за нова книга“ благодарим за участието и им пожелаваме да продължат с усърдното, отговорно и ангажирано отношение в борбата за намаляване на отпадъците.