Четири кръгли маси за избор на идеи и обсъждане на най-добрите обемно-пространствени решения за възлагане и изготвяне на инвестиционни проекти ще се състоят на 14 и 15 октомври 2014 г. в ритуалната зала на Община Габрово.

Обществените обсъждания са в изпълнение на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“. Чрез него Общината ще може да участва в новата Оперативна програма „Региони в растеж“ като разработи готови за финансиране инвестиционни проекти, които ще бъдат включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Габрово.

Избрани са обекти от културната и образователната инфраструктура, както и от градската среда. Предвижда се изготвяне на пет инвестиционни проекта за благоустрояване на градската среда в районите на парк „Колелото“ и прилежащите квартални пространства, парк „Баждар“, Източна градска улица, ул. „Емануил Манолов“ и ул. „Чардафон“, реконструкция на кръстовището в района на „Шиваров мост“ и прилежащите пространства. Включени са проекти за ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в училищата „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, Дома на културата „Емануил Манолов“ с благоустрояване на прилежащи пространства, както и преустройство на бившата прогимназия „Радион Умников“ в Общински център за работа с деца.

По време на кръглите маси ще бъде представено съдържанието на обектите, заданията за проектиране и изготвените анализи. Организаторите ще съобщят резултатите от конкурса за идейни проекти за благоустрояване на парковете „Баждар“ и „Колелото“.

Поканени за участие са общински съветници, представители на бизнеса, образователни и културни институции, Технически университет, еколози, архитекти, управители на общински дружества и други.

ПРОГРАМА

14 октомври – Ритуална зала на Община Габрово

13:00 часа      Кръгла маса за обсъждане на обектите от образователната инфраструктура

16:00 часа      Кръгла маса за обсъждане на обектите от културната инфраструктура

15 октомври – Ритуална зала на Община Габрово

13:00 часа      Кръгла маса за обсъждане на интегрирания градски транспорт на гр. Габрово

16:00 часа      Кръгла маса за обсъждане на обектите от градската среда

Кръглите маси са отворени за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Повече за проекта можете да научите тук.