В понеделник, 13 октомври, т.г. от 10.00 часа ще се изплащат възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии. Сумите ще се получават лично, срещу представено удостоверение от РИК  и лична карта на касата  на „Център за информация и услуги на гражданите“ в Община Габрово.