„Обществото ни е в дълг към децата и хората с увреждания и към тези, които са лишени от родителски грижи. Когато имаме съчетание от двете неща, е още по-необходима нашата съпричастност, ангажираност и подкрепа. В случая не трябва да се замисляме, защото става дума за децата на Габрово.“

Коментара направи заместник-кметът инж. Нела Рачевиц по време на пресконференция за представяне на дейностите от проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“. Той се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 420 890,76 лв.

Инж. Рачевиц определи изминалия етап от предлагането на услугата като успешен, въпреки многото предизвикателства и нерешени проблеми, за да се превърнат центровете в класически дом, от който обитателите му сутрин да излизат и вечер да се връщат отново. Тя съобщи, че от 1 април 2015 г. услугата ще се трансформира в държавно делегирана, което ще доведе до подобряване на финансовите й параметри.

Новата социална услуга се предоставя в двата центъра за настаняване от семеен тип в кварталите Борово и Трендафил. Центровете стартираха работа от месец април тази година и в тях се предоставя 24-часова висококачествена грижа. Екип от 24 специалисти и поддържащ персонал се грижи за общо 19 деца и младежи на възраст от 4 до 27 години.

По думите на ръководителя на центровете Маринела Лазарова капацитетът на заведенията не е запълнен изцяло. Тя благодари на Дневния център за деца и младежи с увреждания и на център „Келер“ за оказаната експертна и логистична подкрепа. Маринела Лазарова съобщи още, че за потребителите е осигурен достъп и до други социални услуги. Дванайсет от децата посещават помощното училище „Николай Палаузов“, три деца са в специалната група на ОДЗ „Първи юни“, едно дете е в масова група в ЦДГ „Младост“. С децата се провеждат специализирани дейности като арттерапия, книготерапия, приказкотерапия, музикотерапия и други.

  

ЦНСТ в кв. Трендафил                                                                          ЦНСТ в кв. Борово

„Проектът ще приключи на 31 март другата година, но децата и младежите ще останат да живеят тук и грижите за тях ще продължат. Това ще бъде нашият тест за човечност и за зрелостта ни като общество, доколко сме готови и отговорни да направим възможно най-доброто за тях, за да бъде животът им малко по-лек и по-щастлив“, каза социалният консултант Габриела Йосифова. Тя информира, че се планира до края на проекта да бъде сформиран и обучен екип от доброволци, които да бъдат в помощ на персонала на двата центъра.

Повечето от настаненените деца и младежи са родени в Габрово, но са живяли в специализираните институции във Видраре, Илаков рът, Студен кладенец, Горски Сеновец, Михалци, Дебелец и София. Специален мобилен екип е посетил домовете и е направил подбора. Всеки, който желае да види как протича животът в центровете, може да посети кв. Трендафил на 17 октомври от 16:00 до 18:00 часа, когато ще се проведе инициативата „Ден на отворените врати в ЦНСТ“.


Инвестира във Вашето бъдеще!

Започва изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии
10 октомври 2014
Днес е Духовният празник на Габрово - денят на Света Петка Българска
14 октомври 2014