На 21 януари 2010 г. в информационния образователен детски център към ОДЗ „Дъга” се проведе дискусия на тема „Програмиране за възпитание на деца в ранна възраст и осъществяване на приемственост между ясла и детска градина”. На нея присъстваха директори, педагози и медицински сестри от общински детски заведения, експерти и специалисти от oтдел „Образование” и oтдел „Здравеопазване” на Община Габрово, както и регионален представител на издателство „Просвета”.

Всяко едно от детските заведения представи програмата и учебните помагала, по които работи с децата. Обсъдиха се положителните страни и някои недостатъци на различните книги за учителя в първа група и педагога в детска ясла. Бяха представени нови книги, карти и табла.

Темата ще продължи да се разглежда и през следващите месеци, като целта е да прерасне в открита практика между детските заведения, за да може приемствеността между детска ясла и градина да бъде по-ефективна.