Със заповед на кмета на Община Габрово № 132 от 26 януари 2010 г. се забранява движението на моторни шейни, мотоциклети, АТВ и други самоходни превозни средства в рамките на курортен комплекс Узана, за периода от 27 януари до 7 февруари 2010 година /включително/, с оглед осигуряване на обществения ред и безопасността на зрителите и участниците, както и за нормалната подготовка и провеждане на мероприятието - ІІ кръг от Световната купа по ски ориентиране. Забраната не се отнася само за регистрираните участници по определените маршрути.

На нарушителите ще се налагат санкциите, предвидени в чл. 18 от Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на началника на РУ на МВР Габрово и на ръководителя на Общински инспекторат при Община Габрово.