С цел опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка за провеждане на изборите за народни представители, кметът на община Габрово Таня Христова издаде заповед, с която се забранява продажбата и употребата на алкохолни напитки и бира в изборния ден, 5 октомври т. г. Забраната важи за магазини, ресторанти, кафенета, павилиони, каравани и всички, извършващи подобна дейност на териотрията на община Габрово.

В изборния ден също така няма да се допускат масови прояви на открито на територията на общината, които могат да доведат до нарушаване на обществения ред. Служителите на РУ „Полиция“ – Габрово ще отговарят за спазването на заповедта по време на изборите на 5 октомври.