Над 1 млн. лева са инвестирани в габровските села, в резултат на реализиран проект към Международен фонд Козлодуй, по Високоприоритетна проектна линия за въвеждане на енергийно ефективно общинско улично осветление. Очакваната икономия на електрическа енергия е 1 543 561 kWh/годишно, или 242 223 лв.

До момента са подменени осветителните тела в следните кметства – Яворец, Драгановци, Стоевци, Армени, Камещица, Музга, Дебел дял, Гъбене, Кози рог, Мичковци, Лесичарка, Здравковец, Златевци, Гергини, Новаковци, Райновци, Балани, Гръблевци, Кметовци, Зелено дърво, Враниловци и Поповци.

Последната реконструкция и модернизация на уличното осветление е правена през периода 2000 – 2003г. Тогава по-голямата част от старите улични осветителни тела с живачни лампи (ЖЛ) в Габрово са подменени с нови натриеви лампи високо налягане (НЛВН). Демонтираните тела от града са използвани за възстановяването и поддържането на уличното осветление в селата. През 2012 г. след направено енергийно обследване бе установено, че на територията на селата съществуват 3 651 бр. осветителни тела, от които само 960 са ниско енергийни /50W  натриеви лампи/. Останалите 2 691 бр. осветителни тела бяха подменени с 35 W LED в събирателни и обслужващи улици и 70W LED по главните артерии по проект към Международен фонд Козлодуй.

С реализацията на този проект ще се повиши енергийната ефективност на уличното осветление в селата на територията на община Габрово, ще се намалят емисиите на парникови газове, енергийните разходи ще бъдат чувствително намалени, ще се подобри качеството на уличното осветление, а процентът на oсветенoст ще се увеличи.

За цялостния контрол на системата за управление на уличното осветление HELIOS ще отговаря обучен екип от специалисти от Община Габрово. Самата система съдържа всички необходими функции за извършване на пълен и ефективен контрол на осветителните уредби. Регулирането на осветлението ще се осъществява посредством специализирани програмируеми релета с индивидуален режим на работа за всеки трафопост от мрежата, като потреблението на електрическа енергията ще се отчита по двутарифно измерване.

Част от основните и характеристики на системата включват:

-          наблюдение на устройство в таблото, посредством цифрови входове;

-          въздействия върху устройството в таблото, посредством цифрови изходи;

-          локален контрол, локално програмиране на таблото в касетата за улично осветление;

-          управление на алармите;

-          дистанционно управление - включване и изключване на осветлението;

-          управление на енергопотреблението - наблюдение на консумацията на електроенергия;

-          съхраняване и предаване на данни към централния диспечерски пункт, намиращ се в сградата на Община Габрово.

Проектът се финансира изцяло от Международен фонд Козлодуй, фирмата – изпълнител е испанската компания „Етралукс“.

 

 

 

Кукленият театър представя премиерния си спектакъл „Красавицата и звяра“
25 Септември 2014
Забранява се продажбата и употребата на алкохол на обществени места в изборния ден
29 Септември 2014