Община Габрово сключи договор, който ще обезпечи функционирането на новата система за разделно събиране на отпадъците. Новият договор е на стойност 524 726.40 лв. и включва доставка на компостери и съдове за отпадъци в общините Габрово и Трявна, а изпълнител е българската фирма „М и М Фрут“ ООД.

Компостерите ще бъдат раздадени на домакинствата по селата и крайните квартали до началото на октомври тази година. През същия месец ще започне поетапното разполагане на контейнерите и кофите.

Новите съдове включват:  контейнери – 220 бр.; кофи /с различен обем/ – 6390 бр.; компостери – 4650 бр. Всички контейнери са с жълт цвят и в тях е предвидено да се изхвърлят отпадъците, годни за рециклиране (стъкло, хартия, метал, пластмаса). Основната разлика със съществуващите в момента съдове, е появата на кафява кофа, предназначена за биоразградими отпадъци като обелки от плодове и зеленчуци, зелена маса от градините, хранителни отпадъци и други и е с обем 240 литра.

Внедряването на новата система за управление на отпадъците ще започне постепенно, като още през октомври тази година в два габровски квартала ще бъде реализирано пилотното й въвеждане. Кои ще започнат първи с двукомпонентното разделно събиране на отпадъците ще стане ясно другия месец, когато ще стартира кампания за информиране на жителите на съответните квартали за новите изисквания при разделното изхвърляне на отпадъка.