На 14 януари 2009 г. от 17.30 часа в Художествена галерия „Христо Цокев” ще бъде открита изложбата „Архитектурно-художествено и благоустройствено оформление на административния център на Габрово”. На нея ще бъдат изложени участвалите проекти в обявения от Община Габрово конкурс със същото заглавие.

Целта на обявения през месец ноември конкурс за архитектурно оформление на административния център, беше намиране на подходящо архитектурно решение за осъвременяване на административния център на Габрово посредством подобряване на градската среда, изграждане на връзка между историческите дадености и въвеждане на нови съвременни архитектурни, художествени и благоустройствени елементи. Обхванатата в конкурса територия е с изцяло обществена функция – административна, културна, образователна, рекреационна. В нея са съсредоточени по-важните административни сгради на града – Община, Областна управа, Съд, Национална Априловска гимназия, Национален музей на образованието, Дом на културата, Библиотека, Читалище и др. Като цяло, площадното пространство с градската градина в сегашния си вид са оформени в началото на 70-те години, като последно е изграден паметникът - костница. С годините са правени само козметични ремонти на фасади и настилки. Участниците в конкурса трябваше да представят решение за организиране на пространството чрез степенуване по значимост на културните и исторически паметници, като се предвидят необходимите дейности по заобикалящата ги среда за по-доброто им експониране в нея – сгради на Националната Априловска гимназия и библиотеката, паметник на Васил Априлов, Руски паметник, чешма на метоха, паметна плоча на Васил Левски, паметник-костница.

За участие в конкурса бяха подадени 11 проекта. По предложение на техническата комисия и след решение на журито, един от тях беше отстранен от участие поради това, че не отговаря по обем и съдържание на конкурсната програма.

Проектите бяха оценявани от 11-членно жури с председател арх. Атанас Тосев - зам.-председател на Камарата на архитектите в България. Класирани са три проекта, съответно на първо, второ и трето място, а на два от проектите са присъдени поощрителни награди.

На изложбата в Художествена галерия „Христо Цокев” ще могат да бъдат разгледани разработките на всички участвали в конкурса архитектурни екипи.