На 8 януари 2010 година Община Габрово почисти за пореден път сметището на ул. „Люлякова градина”, което в продължение на години се създава от един и същ клошар. То е образувано от събрани от съдовете за смет разнородни отпадъци и застрашава здравето на живущите в района. Почиствано е вече два пъти – през 2007 и 2008 г., когато до общинското депо са извозени съответно около 45 и около 20 тона отпадъци.

Сметището се създава вече многократно от 63-годишен мъж, който се е самонастанил в паянтова дървена постройка. Въпреки предупрежденията, мъжът продължава да събира и складира отпадъци около нея. Така той създава реална заплаха за здравето и живота на околните и нарушава разпоредбите на няколко закона и наредби. Поради липсата на документи за самоличност и каквито и да било доходи, мъжът не може да бъде ефективно наказан с глоба. Така се губи възможността за превантивни и възпитателни мерки по отношение на неговите действия.

Нарушителят отказва съдействие за издаване на документи за самоличност и отпускане на месечни помощи по реда и условията на Закона за социално подпомагане и правилника за приложението му. Няма личен лекар и не съобщава за преминали заболявания. Изхождайки от поведението му, може да се направи предположение, че същият страда от психично заболяване, което изисква своевременно диагностициране и провеждане на адекватно лечение.

От сметището на 8 януари 2010 година са извозени около 170 кубически метра отпадъци. В търсене на трайно решение на проблема, Община Габрово е поискала съдействие от габровска районна прокуратура за оказване на специализирана помощ на лицето.

Сметището преди и сега

   

Община Габрово уведомява всички данъкоплатци, че...
7 януари 2010
Община Габрово спечели проект за ликвидиране на свлачището в квартал Лисец
11 януари 2010