Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници бе представен на семинара „Интелигентната енергия за устойчиво развитие на общините и бизнеса 2014-2020“. Събитието се проведе в края на миналата седмица по инициатива на Община град Добрич и местния Областен информационен център.

В презентацията „Инвестиции за устойчиво развитие“ инж. Виолета Парашкевова – външен специалист по проекти на Община Габрово, и инж. Веселина Султанова – гл. експерт „Отопление и вентилация“, акцентираха върху постигнатото при енергийното обновяване на обществени сгради. За последните шест години в Габрово са реализирани проекти за над 20 млн. лв., с които са въведени енергоспестяващи мерки в образователната, социалната, културната и техническата инфраструктура.

В момента Община Габрово подготвя инвестиционни проекти за бъдещо финансиране, предвиждащи внедряване на енергоспестяващи мерки. Те обхващат Дома на културата „Емануил Манолов“, основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, както и бившата прогимназия „Радион Умников“, която ще се превърне в център за работа с деца. Образователните институции са включени като пилотни в разработката на центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ – „Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” – EuroFHit.

Участниците във форума дискутираха теми, свързани със „зелените“ работни места и постигането на устойчив растеж, базиран на знанието и иновациите, енергийно ефективни сградни модернизации, както и системи за възобновяема енергия за опазване на климата. Експерти от ОИЦ – Добрич представиха Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структури, и възможностите за финансиране на общините и бизнеса през новия програмен период 2014-2020 г.

В двудневния семинар се включиха представители на „Ксела България“, „Рехау“, „ЕнЕфект“, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Българо-френската компания „Сен-Гобен Изовер“ заяви интерес за съвместно събитие с Община Габрово, в което да се популяризират пасивните сгради и изградената по този метод нова база за детска градина „Слънце“.

Паралелно със събитието се проведе ученически екопленер под мотото „Таланти в действие – моята скулптура от екоматериали на YTONG“. Участниците във форума имаха възможност да посетят фотоволтаичната електрическа централа „Добрич“, собственост на „Компания за енергетика и развитие“ ЕООД.

Шест проекта отпадат от Програма Култура
17 юни 2014
Габровски камерен оркестър закрива творческия сезон тази вечер
18 юни 2014