Шест проекта отпаднаха на етап административно съответствие и допустимост по Програма Култура. Експертната комисия, която оценява постъпилите проектни предложения по първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура за 2014г., не допусна до техническа и финансова оценка шест предложения.

Проектите отпаднаха въпреки дадената възможност на кандидатстващите организации да приведат в пълно съответствие с изискванията на Правилника по Програма Култура проектната си документация. До недопуснатите кандидати до втория етап на разглеждане и оценка са изпратени писма, в които са описани несъответствията с изискванията на Програма Култура. Останалите 21 проекта са в процес на оценяване, което ще завърши през настоящата седмица и ще бъдат ясни имената на одобрените за финансиране проектни предложения и имената на организациите, които ще ги изпълняват.

Най-добрите търсачи на „съкровища“ са в Габрово
16 юни 2014
Община Габрово представи енергийно ефективни проекти на форум в Добрич
17 юни 2014