Девет от общо 10 кандидатствали библиотеки от региона са одобрени за участие в програмата „Глоб@лни библиотеки - България”. От Габрово това са Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и библиотеката при читалище „Св. Св. Кирил и Методий” в квартал Бичкиня.

В тях ще бъде осигурен достъп до интернет, ще бъдат предоставени и работни компютри за посетители и обучение на служители. За Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” са предвидени 10 работни компютъра за потребители и 15 за библиотекари, част от които ще бъдат разположени в обучителна зала за библиотекари от целия регион. За библиотеката при читалище „Св. Св. Кирил и Методий” в квартал Бичкиня ще бъдат разпределени общо 6 компютърни конфигурации.

В първата фаза на програмата „Глоб@лни библиотеки - България” са включени 455 библиотеки от общо 234 общини. При избора им е следван принципът за балансирано географско покритие, както и наличието на съпричастност и финансово участие от страна на общинските власти.

Общият бюджет на програма „Глоб@лни библиотеки - България” е 50 милиона щ.д., което включва 15 милиона щ.д. грант от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. Планира се общо 900 обществени библиотеки да получат ИТ оборудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010-2012 г. Програмата ще включи библиотеките в дейности по застъпничество, връзки с обществеността и фондонабиране, разгласа на новите услуги за посетители и работа в мрежа.

Набирането на кандидатури от библиотеките и общините за включване във втората фаза на програмата (Етап 2010) ще започне през февруари 2010 г.

Нови 23 села със сметосъбиране от 2010
8 декември 2009
Събрани просрочени вземания от длъжници в размер на 560 хиляди лева
14 декември 2009