23 малки населени места ще бъдат включени в схемата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2010 година.

Това са селата: Балани, Богданчовци, Генчовци, Фърговци, Стойковци, Борското, Дебел дял, Читаковци, Донино, Балиновци, Копчелиите, Орловци, Зелено дърво, Стомонеци, Лесичарка, Карали, Кметчета, Костенковци, Раховци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Междене. Техните жители ще заплащат такса смет от началото на следващата година.

Част от останалите населени места в община Габрово, са присъединени към съществуващи маршрути. Това се отнася за общо 45 села, в които окрупняването на маршрути и разпределянето на разхода за услугата върху повече ползватели, ще доведе до намаляване на промила за такса смет. В седем села, такса смет ще се увеличи незначително. За град Габрово тя остава непроменена за 2010 година.

Предложението предстои да бъде прието на следващото заседание на Общински съвет - Габрово.

Текат наказателни лихви по просрочените задължения към „Местни данъци и такси”
7 декември 2009
90% успеваемост за региона в програмата „Глоб@лни библиотеки - България”
10 декември 2009