Възстановена е асфалтовата настилка по цялата ширина на пътно платно на улиците „Тракия“ и „Омуртаг“, след подмяната на водопровода, в рамките на проекта за водния цикъл.

                                                         ул. "Омуртаг"                                                                                           ул. "Тракия"

Ремонтните дейности по улицата са част от етап 1 от рехабилитацията/разширяването на ВиК мрежата на град Габрово.