Чрез успешно реализирани три проекта в ПТГ „Д-р Никола Василиади” ще бъдат открити нови лаборатории и учебни работилници. Събитието ще се състои утре, 19 март, от 9.00 часа. Ще присъстват представители на габровските институции и бизнес, както и Еберхард Мюлер, собственик на фирма АМК, която е основен партньор на училището по единия от проектите. Ще бъде открита и новата лаборатория към иновативната за страната специалност „Мехатроника”.

За да модернизира учебната среда, ръководството на гимназията реализира проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ на обща стойност 1 061 988.88 лв. Чрез него е ремонтиран сградния фонд и е обновена материално-техническата база в съответствие с новите изисквания в областта на професионалното образование. Осъвременените лаборатории, работилници, компютърни кабинети и видеозала ще подобрят качеството на образователния процес и подготовката на учениците.

Оборудвани са две зали с нови компютърни конфигурации и са закупени мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, лаптопи, рутери, осцилоскопи, аудиоусилвател, аудиосмесител и климатици. Обновено е оборудването на учебната база по специалностите „Автотранспортна техника” и „Машиностроене”. Учениците ще ползват в часовете по практика нови подемници, електронен тестер за фарове, компресор за дизелови автомобили, стенд за измерване геометрията на ходовата част, пароструйка, гумомонтажна машина, набор от модули със 106 инструмента, както и две съвременни машини с ЦПУ-управление - обработващ център и CNC струг .

През учебната 2012/13г. в ПТГ „Д-р Никола Василиади” по пилотен проект на МОН беше осъществен прием по новата за страната специалност „Мехатроника“. От министерството възложиха на екип от учители да разработят учебните програми по специалността за целия курс на обучение. Те вече са одобрени от МОН и се очаква въвеждането им за учебната 2014/15 г. в цялата страна.

Вторият реализиран проект е по Национална програма  „Модернизиране на системата на професионалното образование” и е на обща стойност 100 000 лв. със съфинансиране от 22 279 лв. от фирма „АМК“. Чрез него са създадени три нови лаборатории, както и учебни работилници за специалност “Мехатроника“. Новата база ще даде възможност на учениците да се обучават на съвременни тренажори и симулатори, отговарящи на реалното производство в Габрово.

По Национална програма  „ИКТ в  училище“ е осъществен проект за оборудване на компютърен кабинет с 15 терминални работни места за работа с видео интензивни приложения. Това е първият кабинет от такъв клас на територията на община Габрово.

Благодарение на дейностите по проектите, ПТГ „Д-р Н. Василиади” разполага със 7 модерни компютърни зали.