На 25 ноември 2009 г. в зала „Възраждане” се състоя официално представяне на строително-ремонтните дейности на обект „Зала Възраждане”, изпълнявани в рамките на проект BG161PO001/1.1-01/2007/057 „Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на Община Габрово” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Събитието бе допълнено от концерт на квартет от Габровски камерен оркестър. Диригентът Иван Стоянов и музикантите Константин Стойчев, Даниела Данис и Недко Коларов изпълниха популярни пиеси на Моцарт.

 

 

На парче гипсокартон, кметът на Община Габрово и всички присъстващи, написаха своите послания към предстоящото възраждане на един от ключовите обекти на културната инфраструктура на града.