На 25 ноември 2009 г. в зала „Възраждане” се състоя официално представяне на строително-ремонтните дейности на обект „Зала Възраждане”, изпълнявани в рамките на проект BG161PO001/1.1-01/2007/057 „Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на Община Габрово” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Събитието бе допълнено от концерт на квартет от Габровски камерен оркестър. Диригентът Иван Стоянов и музикантите Константин Стойчев, Даниела Данис и Недко Коларов изпълниха популярни пиеси на Моцарт.

 

 

На парче гипсокартон, кметът на Община Габрово и всички присъстващи, написаха своите послания към предстоящото възраждане на един от ключовите обекти на културната инфраструктура на града.

Интелигентно енергията пести, за да имаш бъдеще ти!
20 ноември 2009
90 години организиран футбол в Габрово
27 ноември 2009