На 11 ноември 2009 г. Кметът на Община Габрово подписа в Министерството на труда и социалната политика договор за проект „Трапезария за нуждаещи се в община Габрово”, чрез който през зимните месеци ще бъде осигурена храна на хора в неравностойно положение. Услугата „обществена трапезария” ще се ползва в продължение на 118 календарни дни - от 1 декември 2009 до 31 март 2010 г. от общо 50 жители на Габрово, които не могат да задоволят потребностите си от храна сами.

Реализирането на проектното предложение ще спомогне за подобряването на качеството на живот на хората в неравностойно положение, които са най-затруднени в осигуряването на прехраната си именно през зимните месеци. Услугата „обществена трапезария” ще бъде предоставяна в ресторант „Хемус”.

Стойността на проекта, финансиран от фонд „Социално подпомагане” към Министерство на труда и социалната политика, е 12 980 лв.