Във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово, на 13 ноември 2009 г. от 15 часа в ритуалната зала на Общината ще се проведе работна дискусия за обсъждане на маркетингов план за развитие на туризма на територията на община Габрово за периода 2009-2013 г.

Презентация на тема "Насоки за развитието на община Габрово, като туристическа дестинация и нейното маркетиране" ще изнесат Мартин Дановски – експерт „Маркетинг комуникации” и управител на фирма „Еуро Ар Ес Си Джи София” ЕООД и Михаил Стоянов – експерт „Туризъм и финанси”.

Целите на маркетинговия план за развитие на туризма на територията на община Габрово, според посоченото задание, са:

  • анализ и определяне на приоритетите на съществуващия туристически продукт на територията на община Габрово
  • одит и препоръки за развитие на целевите групи туристи на територията на община Габрово
  • оценка на необходимостта от създаване на марка на туристическия продукт
  • изработване на основните елементи на марката – име, образ, слоган
  • насоки за развитие на интегриран туристически продукт
  • видове рекламни материали за туристи и туроператори
  • насоки за маркетирането на туристическия продукт
  • канали за разпространение на рекламата
  • бюджет за изпълнението на плана

В работната дискусия ще вземат участие представители на хотелиерския бранш, бизнеса, образователни институции, неправителствени организации работещи в сферата на туризма, туристически дружества, държавни институции, кметът на общината и общински експерти.

Концертът на Ал Ди Меола в снимки
11 ноември 2009
Спечелен малък проект за хора в неравностойно положение
16 ноември 2009