На 24 септември 2009 г. от 15 часа в Художествената галерия „Христо Цокев” в Габрово ще бъде представен филмът „Умирай лесно” на журналистката Емилия Антонова. Събитието се организира от Центъра за обществена подкрепа и Областен съвет по наркотични вещества към Община Габрово, по чиято инициатива са закупени двете части на филма. На него са поканени всички директори на учебни заведения на територията на община Габрово, представители на местното управление, институции и НПО, както и доброволци от различни младежки организации.

С това събитие Центърът за обществена подкрепа и Областният съвет по наркотични вещества към Община Габрово стартират от новата учебна 2009/2010 година, кампания за превенция на насилието сред младите хора под мотото „За да има утре...”.

Двете части на филма „Умирай лесно” са изработени с обучителна цел и са предназначени за ученици на възраст между 15 и 19 години. В първата от тях са представени разтърсващи форми на младежко насилие. Документалната лента е първата в България, която разработва темата за детското насилие. Тя представя действителни случаи от Перник, София, Пловдив, Монтана, Ловеч и Враца. Втората част е посветена на войната по пътищата. В нея са представени съдбите на четирима души, участвали в зловещи катастрофи. Ролята на филма е превантивна. Той апелира към максимална отговорност на всички участници в движението по пътя - шофьори, пътници и пешеходци.

През учебната 2009/2010 година, филмите ще бъдат прожектирани на учениците от средната училищна степен. В последващи дискусии с тях ще бъдат систематизирани проблемите и въпросите, които ги вълнуват най-силно. На база мнението на децата ще бъдат изготвени цялостните превантивни програми на Центъра за обществена подкрепа и Областния съвет по наркотични вещества към Община Габрово за учебната година.

Освен прожекции на филмите, за учениците ще бъдат обявени конкурси за плакат и театрални етюди на тема „За да има утре...”, които ще бъдат представени в края на учебната година.

Габровски ученици ще се обучават в Полша
22 Септември 2009
Ден на диалога в Габрово
26 Септември 2009