Възпитаници на Националната Априловска гимназия и на Природоматематическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев” ще имат възможност да се обучават в побратимения на Габрово полски град Нови Сонч. За това се договориха зам.-кметът Йежи Гвиждж и координаторът между отделите и дирекциите на Община Нови Сонч Дорота Голавска с ръководствата на двете гимназии. Предложението за сътрудничество между Априловската и Природоматематическата гимназии с две сродни на тях полски училища е направено при гостуването на делегацията от партньорския град Нови Сонч в Габрово, по време на Септемврийските дни на културата.

Полската Община има намерение да разработи проект за обмен на ученици, в който да включи две училища от Нови Сонч и да привлече европейски средства. Идеята има за цел да постави начало на културен и образователен обмен между деца от Полша и България. За период от един месец габровските деца ще имат възможност да живеят в приемни полски семейства и да учат задължително по три часа на ден в полските училища. На следващата година, на ротационен принцип, учениците от Нови Сонч ще могат да дойдат в Габрово, където ще бъдат приети в български семейства и ще се обучават в нашите гимназии.

Община Нови Сонч вече има опит в международния обмен на ученици и е осъществила подобно сътрудничество с побратимени градове от Франция и Норвегия. Целта на начинанието е освен да се осъществи обмен в сферата на образованието, да се съдейства и за опознаване на културата и езика на двете страни.

До края на месец септември двете Общини ще проведат допълнителни разговори за доуточняване на подробностите, които ще бъдат регламентирани в официален документ.

По време на гостуването на делегацията от Нови Сонч и срещите с ръководството на Община Габрово, беше договорено също споделянето на опит в областта на разработването на инвестиционни проекти и обмен на служители.

Габрово се включва в Европейската инициатива „Ден без автомобили”
19 Септември 2009
Дни на интелигентната енергия в Габрово
23 Септември 2009