Сградата ще бъде изпълнена по нискоенергиен проект

До края на седмицата ще бъде разкрита строителната площадка за изграждането на нова детска градина в кв. „Лъката”. Сградата ще бъде построена на територията на ЦДГ „Слънце” 1 на ул. „Любен Каравелов” № 32, което представлява преместване на старата база 2, намираща се на ул. „Малуша” № 4.

Изграждането на новата база ще създаде възможност за прилагане на съвременни обучителни методи и похвати с цел подобряване на училищната готовност на децата. Ще се обособят помещения за три групи с общ капацитет 75 деца и салон за спортни, музикални и творчески занимания. Разширението се състои в изграждане на самостоятелен, двуетажен корпус, разположен в двора, непосредствено до съществуващата детска градина. Предвидени са сервизни, битови и складови помещения, лекарски кабинет.

Детското заведение е проектирано като нискоенергийно, съобразно параметрите на така наречената „пасивна къща”. Това е сграда, в която вътрешният климат може да се получи без активна отоплителна или охладителна система. Къщата сама се подгрява и охлажда и затова се нарича „пасивна”. Всички външни и вътрешни стени ще бъдат изградени от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS. Покривът е топлоизолиран с 30 см стъклена вата. В помещенията ще има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-370С. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода” с резервен нагревател. Предвиден е комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори и абонатна станция на централното отопление. Ще бъде поставена пластмасова дограма с високи топлоизолационни параметри. Сградата е дело на архитектите Иглика Люцканова и Александър Генчев от „СолЕр Интернешънъл” ООД. Изпълненител на строително-монтажните работи е софийската фирма „МБ-2001” ЕООД.

Изграждането на новия обект е част от проект „ПОСОКИ – Предоставяне в общността  на социално-образователно консултиране и интегриране“ по споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Общата стойност на проекта е 1 515 832 лв., от които 1 093 000 лв. за строително-монтажни работи, 367 317 лв. за услуги, 55 515 лв. за обзавеждане и технологично оборудване. Финансовият принос на Община Габрово е в размер на 181 618 лв. с ДДС.

В рамките на разработката се предвижда разкриване на комплекс за интегрирани услуги за деца и семейства в помещение на ул. „Ивайло" № 13, кв.  „Христо Ботев”. Новият комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни социални, здравни и образователни услуги за около 350 потребители годишно. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

 

Спортни клубове спечелиха над 34 000 лева от проекти към Министерството на физическото възпитание и спорта
8 март 2013
Екип на Община Габрово се запозна с управлението на човешките ресурси в партньорския Нови Сонч
11 март 2013