Кметът на община Габрово Таня Христова беше лектор на научно-техническата конференция на тема „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на Пречиствателни станции за отпадъчни води”, която се проведе на 3 декември в София. Събитието беше организирано от Камара на строителите в България и Българската асоциация на водите.

На форума кметът на града представи опитът на Община Габрово при подготовката на обществената поръчка за реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в Габрово като част от мащабната инвестиционна програма на проекта за водния цикъл.

Конференцията представи гледните точки на ключовите участници в процеса на подобряване на екологичната инфраструктура в България, като обедини позициите на представители на министерства, възложители, строителния и проектантски бранш.

Акцентите в презентацията на кмета на Община Габрово бяха поставени върху срещнатите трудности, както и предстоящите предизвикателства пред изпълнението на обекти, финансирани със средства от ЕС, надвишаващи многократно по стойност собствената инвестиционна програма на общината.