Кметът на община Габрово Таня Христова участва в седмата годишна среща "Бизнесът и правителството", организирана от "Икономедиа" АД, съвместно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Таня Христова беше единственият кмет поканен за участие във форума, сред чиито акценти беше важността на европейския ресурс за развитието на страната. Габровският кмет представи конкретната реализация на европейския ресурс в рамките на един град. По този повод тя съобщи, че в Габрово за по-малко от четири години са привлечени повече от 190 милиона лева само по оперативни програми. Тя обобщи, че Общината, като публична институция, се превръща в партньор и инвеститор на бизнеса, а следващата стъпка е преминаване към изпълнение на интегрирани инвестиции, които съвместяват публичен и европейски ресурс, като фокусът на инвестициите е човекът и неговите потребности.