На 29 и 30 ноември в Брюксел се провежда 98 Пленарна сесия на Комитета на Регионите. Кметът на Габрово госпожа Таня Христова ще вземе участие в редовното заседание, в рамките на което се предвижда изказване на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу относно работната програма на Комисията за 2013 г., последвано от дебат за бъдещето на Съюза. В дневния ред е включено и приемане на проекторезолюция относно „Политическите приоритети на Комитета на регионите за 2013 г. въз основа на законодателната и работна програма на Европейската комисия”, както и на проекторезолюция относно многогодишната финансова рамка.

Като председател на Българската делегация в Комитета на регионите, Таня Христова ще вземе участие в среща с останалите председатели на националните делегации. Поканата е отправена от Председателя на Комитета на регионите Луис Валкарсел Сисо, като дискусията основно ще бъде свързана с неформалния Съвет на министрите, посветен на политиката на сближаване и позицията на Комитета на Регионите по многогодишната финансова рамка.