Община Габрово започна издаването на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания. Картите се издават на основание чл.99а от Закона за движение по пътищата и изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложение към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета на ЕС от 04 юни 1998г. Издават се на лица и деца жители на Община Габрово, с определена от ТЕЛК степен на увреждане.

Заявлението за издаване на карта за паркиране са подава в Община Габрово – „Център за информационни услуги на граждани”. Към заявлението е необходимо да бъде приложено:

-         копие от документ за самоличност/копие от акт за раждане на лица под 18 години;

-         копие от ЕР на ТЕЛК;

-         актуална цветна снимка паспортен формат  - 2 броя;

-         копие от регистрационен талон на автомобила;

-         пълномощно, в случаите когато  заявлението се подава от упълномощено лице.