Международна “Златна звезда за качество” - за удовлетворяване на клиентите, лидерство, иновации и престиж, заложени в QC 100 Модел, получи габровското училище СОУ „Райчо Каролев” на церемония в Женева. Наградата бе връчена от Хосе Прието, Президент и изпълнителен директор на BID на директора на „Райчо Каролев” Снежана Сидерова. По този начин училището е обвързано с основните Принципи на в QC 100 Модел за Качество на Управлението.

Училище „Райчо Каролев” има право да разпространява Quality Culture сред своите служители, достовчици, клиенти, както и QC 100 Модел за Качество на управлението, чиито принципи са:

  1. Качеството е следствие за удовлетвореност на клиента и достигането на положителни бизнес резултати.
  2. Достигане на нивата за качество, установени в компанията, в съответствие с QC 100 показатели за качество.
  3. Насърчаване участието в екипната работа за вземане на решения.
  4. Удовлетворяване нуждите на клиентите и отговаряне на очакванията им.
  5. Осигуряване на човешки ресурси-технически, както и икономически, за постигане на непрекъснато подобряване н респект към околната среда
  6. Управление на човешките ресурси за постигане на максимално потенциално развитие.
  7. Осъзнаване от страна на служителите на значимостта от съсредоточаване върху най-печелившите дейности за постигане на най-добри резултати.

Постигането на тези седем принципа от училище ”Райчо Каролев” ще допринесе за подобряване отношението на клиени, служители, доставчици и всички останали, от които се състои компанията.

На официалната церемония в Женева училището бе единствената българска организация, която бе наградена.

       

Димитровден в Етъра
24 октомври 2012
От Брюксел до Химачал Прадеш
25 октомври 2012