Във връзка с изпълнението на обект: ”РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ/РАЗШИРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО – ЕТАП 1 - 58111-77-268  ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между ул. „Р. Каролев“ и ул. „Николаевска“  за периода 11.09.2012 г. - 11.10.2012 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

Ясни са победителите в майсторското състезание „Плъсти”
10 Септември 2012
Национална екоинициатива „Узана 2012”
11 Септември 2012