Със Заповед № ОХ - 541 от 07 август 2012 година на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв.

Назначени са комисии от Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили за провеждане на конкурса по условия и ред, установени със същата заповед.

Документи за участие се подават във всички териториални структури на Централното военно окръжие.

Краен срок за подаване на документите – 27 септември 2012 година.

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за
резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.

ЕКИПЪТ НА ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ В ДРЯНОВО
10 Септември 2012
Ясни са победителите в майсторското състезание „Плъсти”
10 Септември 2012