На 11 септември 2012 г. от 16:00 часа в залата на Община Дряново Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща за представяне на дейността си и възможностите за кандидатстване по открита процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. На срещата са поканени и представители от Областна дирекция на ДФ „Земеделие”, които ще информират присъстващите за актуални възможности по Програмата за развитие на селските райони.

Процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е насочена към малки и средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават най-късно до 31.10.2013 г.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Виртуози от Швейцария по време на Дните на камерната музика
10 Септември 2012
Набиране и комплектуване на доброволния резерв на Българската армия
10 Септември 2012