Кметът на Габрово Таня Христова е на посещение в САЩ от 4 до 22 септември тази година. Тя е включена, по покана на правителството на САЩ, в обучение, свързано с процесите на отчетност и прозрачност в работата на държавните институции, и фокусирано върху придобиване на умения и качества в сферата на лидерството.

Габровският кмет е единственият представител на България в международното обучение, в което са включени 26 представители на различни страни от света, сред които Чехия, Аржентина, Индия, Израел, Мексико, Мароко, Китай и др.

Одобрението за включване в това обучение продължава в период от година и половина. То е с практическа насоченост и е свързано с  посещение на институции в различи щати. Разходите по него се поемат изцяло от федералното правителство на САЩ.

Един от фокусите в обучението е начинът, по който публичният и частният сектор работят заедно, за да осъществяват контрол и мониторинг по отношение на работата на публичните институции, включително и по време на подготовка и провеждане на избори. Сред акцентите на обучението са още публичните реакции и дейностите свързани с корупционни казуси, като и ролята на медиите в диалога с институциите.

Пещерата в квартал „Баждар” – почистена и картирана
4 Септември 2012
Съобщение във връзка с реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
4 Септември 2012