Във връзка с публикуване на Наредба №3/24.08.2012г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните Община Габрово уведомява, че рецептите ще се изпълняват, както до сега, а изплащането им на аптеките ще става от РЗОК.

Кметът на Габрово е единственият представител на България в международното обучение в САЩ
4 Септември 2012
Без вода в цялата Дясна /Източна/ част на Габрово
5 Септември 2012