На 22 юни 2009 г. от 15 часа на ул. „Чардафон” №12, ет. 9, ап. 24 ще се състои официално откриване на Защитено жилище – гр. Габрово.

Припомняме, че през месец декември 2008 година, Община Габрово стартира проект „Защитено жилище за предоставяне на алтернативни услуги на деца, напускащи Дом за деца лишени от родителски грижи”. Проектът е на стойност 97 859,86 евро и се финансира по Национална програма ФАР BG2006/018-343.01.01, „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” с продължителност декември 2008 – ноември 2009 година.

Проектът цели повишаване благосъстоянието на децата, настанени в специализирани институции и тяхната деинституционализация, реинтеграция и интеграция в общността. Планираните дейности съответстват на европейската и националната политики, основани на принципа за гарантиране висшите интереси на детето.

На събитието ще присъстват кметът на Община Габрово Томислав Дончев, зам.-кметът по образование, култура и социални дейности д-р Нели Савчева, зам.-кметът по устойчиво развитие Таня Христова, директорът на РДСП – гр. Габрово Пенка Гоева, директорът на дирекция „Социално подпомагане” Радостина Братованова, настанените младежи от ДДЛРГ „Христо Райков”, директорът и представители на институцията, екипът, работещ по услугата, съседската общност и всички участващи в проекта.