На 17 юни 2009 г. на посещение в Габрово пристига кметът на Община Никелино г-н Джузепе Катицоне. Той ще бъде в нашата община във връзка с проекта "Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество", по който Община Никелино е партньор на Габрово. Заедно с него тук ще пристигнат арх. Пиер Масимо Чинкуети – член на Камарата на архитектите в България и инж. Масимо Барточи – председател на Консултативния Комитет на Италианските предприемачи в България. Програмата на срещата на г-н Катицоне в Габрово предвижда среща с кмета Томислав Дончев, на която ще бъдат представени двете общини; обиколка на Габрово и среща с екипа на общината, който ще работи по проекта, с цел определяне на конкретните дейности и възможни обекти на интервенция.

Целта на проекта „Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество”, който Община Габрово спечели по ОП „Регионално развитие”, е създаването на устойчиви модели на партньорство чрез разпространяване и обмен на знания, умения и най-добри практики в сферата на градското възстановяване, планиране и управление. Проектът ще допринесе за създаването на иновационен подход за развитие на градската среда и повишаване на капацитета на Община Габрово при разрешаването на проблеми в сферите на околната среда и градското развитие чрез обмен на опит и добри практики за публично-частното партньорство.

С помощта на експерти от Община Никелино на територията на Община Габрово ще бъдат идентифицирани конкретните области, свързани с градското планиране и управление, съществуващите проблеми и ограничения, както и възможностите за конкретно приложение на чуждестранния опит в нашата община. Ще бъде разработен каталог „Успешни урбанистични решения в Община Никелино”, който ще съдържа опита на Община Никелино в сферата на градско възстановяване и развитие – изданието ще включва примери от успешно реализирани инвестиции в градската среда, които отразяват разнообразието на подходите и поддържането на постоянно високо качество, така характерно за италианските професионалисти.

Ще бъдат организирани „Дни на градското планиране”, с участието на експерти от двете общини, представители на бизнеса, архитекти, проектанти, граждани. В резултат на направените предложения ще бъдат оформени концепции за подобряване визията на Габрово. Обект на дискусия ще бъдат ключови обекти от градската среда на Община Габрово от културна, историческа и обществена значимост. Ще бъде обсъдена темата за споделената отговорност между публичния, частния и гражданския сектор по отношение на визията на града. Ще бъде разработена Концепция за прилагане на ПЧП схеми при развитие на градската среда за идентифицираните от Габрово обекти. Ще бъде създадена и Интернет страница на междурегионалното сътрудничество с информация за проекта, партньорите, потенциала на двете общини и др. Продължителността на проекта, който е на стойност 269 476 лв. е 12 месеца.

Официално откриване на системата за видеонаблюдение
11 юни 2009
С изложба "Грехът" Домът на хумора гостува в АЕК "Етър"
18 юни 2009