На 16 юни 2009 г. от 10.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се състои официално откриване на системата за видеонаблюдение и охрана в административния център на Община Габрово и концепцията за развитието й.

На срещата са поканени да присъстват представители на Полицията, Техническия университет, ръководители на учебни и социални заведения, общински съветници, медии и граждани.

Освен разясняване на структурата на системата, по време на официалното откриване е предвидена и нагледна демонстрация. След приключването на официалната част ще бъде проведено практическо обучение за служителите от инспектората и всички, свързани с експлоатацията й.

ПАРТНЬОРСТВО ГАБРОВО – ТУН
10 юни 2009
Кметът на Никелино – на работно посещение в Габрово
15 юни 2009