В края на миналата седмица от швейцарския партньорски град Тун се завърна делегация от Община Габрово, водена от зам. кмета д-р Нели Савчева.

Основен акцент в програмата за посещението беше запознаването с швейцарския опит в предоставянето на социални услуги за нуждаещи се - както в сферата на палиативните грижи, така и в областта на работата с деца от аутистичния спектър, работа с възрастните хора и здравната политика в Швейцария.

Проблемите на децата от аутистичния спектър и начините, по които те се решават в Швейцария, бяха залегнали широко в програмата на зам. кмета д-р Нели Савчева, също и с оглед на предстоящото създаване в Габрово на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър – проект, който ще се реализира благодарение на щедрото дарение от 100 хиляди швейцарски франка на семейство Келер от Тун. Грижата за възрастните хора и всички услуги, които се предлагат за тях от сдружението Про Сенектуте, беше друг важен аспект в програмата на д-р Савчева.

Грижата за терминално болни хора и широкият спектър от услуги за тях бяха основна тема в програмата на представителите на Регионален хоспис Габрово. Те се запознаха с политиката на Швейцарския червен кръст в тази област, с програмите за предоставяне на грижи, обучение и квалификация на работещите в тази сфера. Посетиха социалната институция “Дом за полагане на грижи” и имаха възможност, съвместно с колеги от Тун, да посетят терминално болни хора в домовете им, за да се запознаят на място с индивидуалните грижи, които се полагат за тях. Представителите на Регионален хоспис Габрово имаха възможност да се информират и относно друг набор от социални услуги, които се предоставят от сдружението „Шпитекс”, в което освен квалифициран персонал работят и множество доброволци. Представители на това сдружение посещават нуждаещи се от грижа хора по домовете им и им помагат да водят възможно най-самостоятелен живот.

Други акценти в програмата за посещение бяха запознаването с образователната политика на Швейцария в областта на професионалното обучение, организирането и провеждането на културната политика на град Тун, както и множество делови разговори относно по-нататъшната съвместна работа между двата партньорски града.

Чешкият посланик и бизнес делегация – на еднодневно посещение в Габрово
9 юни 2009
Покана за публично обсъждане
11 юни 2009